filename:drivers/hwmon/sis5595.ko
depends:hwmon
license:GPL
description:SiS 5595 Sensor device
author:Aurelien Jarno
alias:pci:v00001039d00000008sv*sd*bc*sc*i*
architectures:arm i386 powerpc x86_64
versions:v2.6.29 v2.6.30 v2.6.31 v2.6.32 v2.6.33 v2.6.34 v2.6.35 v2.6.36 v2.6.37 v2.6.38 v2.6.39 v3.0 v3.1 v3.2 v3.3 v3.4 v3.5