filename:arch/x86/kernel/scx200.ko
reverse depends:leds-wrap, scx200_docflash, scx200_gpio, scx200_hrt, scx200_i2c, scx200_wdt
license:GPL
description:NatSemi SCx200 Driver
author:Christer Weinigel
alias:pci:v0000100Bd00000515sv*sd*bc*sc*i*
alias:pci:v0000100Bd00000505sv*sd*bc*sc*i*
alias:pci:v0000100Bd00000510sv*sd*bc*sc*i*
alias:pci:v0000100Bd00000500sv*sd*bc*sc*i*
architectures:i386
versions:v2.6.29 v2.6.30 v2.6.31 v2.6.32 v2.6.33 v2.6.34 v2.6.35 v2.6.36 v2.6.37 v2.6.38 v2.6.39 v3.0 v3.1 v3.2 v3.3 v3.4 v3.5