filename:lib/lzo/lzo_decompress.ko
reverse depends:lzo
description:LZO1X Decompressor
license:GPL
architectures:arm i386 mips powerpc um x86_64
versions:v2.6.25 v2.6.26 v2.6.27 v2.6.28 v2.6.29 v2.6.30 v2.6.31 v2.6.32