filename:lib/lzo/lzo_compress.ko
reverse depends:lzo
description:LZO1X-1 Compressor
license:GPL
architectures:arm um
versions:v2.6.25 v2.6.26 v2.6.27 v2.6.28 v2.6.29 v2.6.30 v2.6.31 v2.6.32 v2.6.33 v2.6.34 v2.6.35 v2.6.36 v2.6.37 v2.6.38 v2.6.39 v3.0 v3.1 v3.2 v3.3 v3.4 v3.5